Strona Główna
Strona Główna
firma
ochrona
monitoring
konwojowanie
alarmy
referencje
kontakt
OCHRONA
Skuteczność I Profesjonalizm
Właściwy dobór pracowników oraz wnikliwe analizy planów organizacji ochrony to jedynie niektóre z naszych atutów pozwalających skutecznie realizować powierzone nam zadania.

Informacje Szczegółowe


Ochrona Obiektów

Chronimy zarówno niewielkie biura czy zakłady usługowe, jak również place budowy, duże obiekty handlowe, biurowce, banki i zakłady przemysłowe. Każdy Klient jest dla nas ważny i dbamy o to, aby każdemu zapewnić najwyższy standard usług, dlatego mamy zarówno struktury zajmujące się obsługą dużych kontraktów, jak i komórki odpowiedzialne za niewielkie zlecenia. Umożliwia to w każdym przypadku takie zorganizowanie ochrony, aby koszty jej prowadzenia były współmierne do istniejących zagrożeń oraz do Państwa budżetu przeznaczonego na ochronę. Bierzemy odpowiedzialność materialną za chronione mienie i w razie powstania szkody zobowiązujemy się ponieść jej skutki materialne. Objęcie obiektu ochroną stacjonarną zawsze poprzedzamy wizją lokalną. Oceniamy charakter obiektu, jego wielkość, lokalizację oraz potencjalne zagrożenia. Na tej podstawie przygotowujemy indywidualną ofertę zawierającą wstępny projekt i kosztorys organizacji ochrony. Jeżeli Państwo zaakceptują naszą ofertę, sporządzamy Umowę o świadczenie usług ochrony oraz opracowujemy szczegółową Instrukcję Ochrony Obiektu.

Dwuosobowy zespołu Koordynatorów ds. Ochrony nadzoruje całokształt ochrony w Państwa obiekcie. Do ich obowiązków należy skompletowanie zespołu agentów, ich przeszkolenie "obiektowe", przydzielenie do poszczególnych posterunków ochrony, wdrożenie i nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji Ochrony oraz wszelkie kontakty z Państwem. Koordynatorzy ds. Ochrony są również zobowiązani do prowadzenia wyrywkowych kontroli stanu zabezpieczenia obiektu kilkakrotnie w ciągu doby. Do pełnienia ochrony zostają skierowani odpowiednio przygotowani i przeszkoleni agenci. Dobór zespołu agentów pełniących służbę ochrony uwzględnia ich indywidualne predyspozycje do objęcia poszczególnych posterunków ochrony oraz w miarę możliwości Państwa preferencje.