Strona Główna
Strona Główna
firma
ochrona
monitoring
konwojowanie
alarmy
referencje
kontakt
MONITORIG
Stały Nadzur Nad Mieniem
Wspierając się współczesną technologią można w prosty i relatywnie tani sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo i spokój.

Charakter Usług

W zależności od systemów zainstalowanych u użytkowników, napływające z terenu do zbiorczych stacji komputerowych informacje mogą mieć różny charakter, a mianowicie sygnalizować:

  • napad, gdy użytkownik systemu wyzwoli przycisk antynapadowy stacjonarny lub przycisk przenośnego układu radiowego,
  • włamanie, sabotaż,
  • pożar, zalanie wodą, ulatnianie się gazu,
  • konieczność udzielenia pomocy medycznej.

System monitoringu posiada też tę cenną zaletę, że śledzi automatycznie bez interwencji użytkownika podstawowe parametry takie jak:

  • brak zasilania sieci,
  • sprawność akumulatorów,
  • łączność pomiędzy użytkownikiem a stacją zbiorczą,
  • na życzenie użytkownika czas załączenia i wyłączenia chronionego obiektu i brak załączenia systemu w wymaganych porach.
System Monitoringu

Szczególnie skutecznym i najtańszym środkiem zabezpieczenia mienia jest tzw. system monitoringu, oparty na profesjonalnych systemach alarmowych i wyspecjalizowanych grupach interwencyjnych.

W skład systemu monitoringu wchodzą nowoczesne układy elektronicznej, radiowej i przewodowej transmisji sygnałów oraz zbiorczych stacji komputerowych, przekazujących napływające z terenu informacje ze stref dozorowanych przez układy elektroniczne do stacji monitorowania.

Informacje te są automatycznie rejestrowane i natychmiast przekazywane grupom interwencyjnym w terenie ze wskazaniem obiektów, w których nastąpiło naruszenie dozorowanych stref. Zadaniem grup interwencyjnych jest dotarcie do obiektu w czasie nie dłuższym niż 5 minut.

Jednocześnie operator zbiorczych stacji komputerowych może natychmiast przekazać odebrane informacje służbom specjalnym takim jak: Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Pogotowie Gazowe.