Strona Główna
Strona Główna
firma
ochrona
monitoring
konwojowanie
alarmy
referencje
kontakt
OCHRONA
Skuteczność I Profesjonalizm
Właściwy dobór pracowników oraz wnikliwe analizy planów organizacji ochrony to jedynie niektóre z naszych atutów pozwalających skutecznie realizować powierzone nam zadania.

Informacje Szczegółowe


Ochrona Imprez

Świadczymy usługi ochrony imprez masowych zgodnie z "Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez" odbywające się w budynkach zamkniętych i na terenach otwartych. Zabezpieczamy również imprezy okolicznościowe, pikniki, koncerty, wystawy, organizowane przez firmy imprezy zamknięte, bankiety, pokazy, zawody sportowe. Do ochrony imprez wyznaczamy wyszkolonych, umundurowanych agentów z licencją pracownika ochrony fizycznej. Zapewniamy łączność bezprzewodową pomiędzy agentami ochrony. Wszystkie działania nadzoruje zespół pracowników ochrony posiadających doświadczenie w koordynowaniu dużymi zespołami agentów ochrony.

Organizator imprezy masowej jest ustawowo zobligowany do przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. Profesjonalna ochrona i ścisłe współdziałanie z organizatorem imprezy oraz służbami miejskimi (Policją, Państwową Strażą Pożarną) pozwala na zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług ochrony.