Strona Główna
Strona Główna
firma
ochrona
monitoring
konwojowanie
alarmy
referencje
kontakt
OCHRONA
Skuteczność I Profesjonalizm
Właściwy dobór pracowników oraz wnikliwe analizy planów organizacji ochrony to jedynie niektóre z naszych atutów pozwalających skutecznie realizować powierzone nam zadania.

Informacje Szczegółowe


Ogólny Zakres obowiązków Pracowników

 • ochrona przed włamaniem do obiektów,
 • ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia w obiektach oraz dokumentów będących własnością Zleceniodawcy,
 • udzielanie stosownych informacji petentom i kierowanie ich do właściwego obszaru,
 • nie wpuszczanie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • nie wpuszczanie na teren obiektu akwizytorów, osób o "podejrzanym" wyglądzie,
 • interwencje wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektów,
 • prowadzenie ewidencji kluczy, plombowanie,
 • po zakończonej pracy, działalności biura - sprawdzenie pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych takich jak: zamki, kłódki, plomby, okna, ogrodzenie, oświetlenie, alarmy,
 • stałe patrolowanie terenu wewnątrz obiektu oraz miejsc o szczególnym zagrożeniu,
 • obsługa telewizji przemysłowej,
 • zwracanie uwagi na podejrzane torby, paczki pozostawione na strzeżonym terenie, mogące zawierać ładunki wybuchowe,
 • skuteczne reagowanie w przypadkach jakiegokolwiek zagrożenia - zwłaszcza na sygnał alarmowy odebrany od pracowników,
 • utrzymywanie łączności między pracownikami ochrony, bazą, grupami interwencyjnymi,
 • uzbrajanie i rozbrajanie systemów alarmowych,
 • zamykanie i otwieranie obiektów o ustalonych godzinach,
 • po godzinach pracy - wpuszczanie osób uprawnionych do wejścia,
 • wzmożenie czynności ochrony w godzinach nocnych,
 • wzmożona kontrola wszystkich osób wchodzących i wychodzących do/z obiektu poza godzinami pracy,
 • prowadzenie książki dyżurów, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby,
 • niezwłoczne informowanie upoważnionych pracowników Zleceniodawcy o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie chronionych obiektów,
 • inne obowiązki opracowane zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem.